Het is erg druk. Bezorging duurt iets langer.

UFM is gesloten. Bekijk openingstijden.

Geopend voor afhalen. Bekijk bezorgtijden.

Error. Ververs de pagina of neem contact op

Bestelling

Tasty Tuna
Subtotaal  0,00
Afrekenen

Bestelling

Je UFM bag is kei leeg.

Ga toch gewoon lekker wa bestellen joh. Boeie.
Bekijk UFM deals

De voorwaarden van Urban Food Market B.V.

Leuk is het niet altijd, maar noodzakelijk wel. De algemene voorwaarden van UFM.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.ufm.nl, accepteert je het aanbod van Urban Food Market B.V. welke in jouw postcode gebied bezorgd, maar waar je ook kunt afhalen. UFM zal de bestelling alleen bij je afleveren als je daarvoor de mogelijkheid hebt gekregen tijdens het afrekenen. Wij hanteren een maximale afstand van 4km vanaf elke UFM locatie. Eventuele vragen en/of opmerkingen die spoed vereisen, dien je te richten aan de UFM locatie waar de besteling is geplaatst. Ook kun je contact opnemen via het contactformulier voor algemene zaken. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan via een tussenpartij Mollie B.V., welke op haar beurt de betaling zal doorstorten naar Urban Food Market B.V..

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Urban Food Market B.V. en haar partners persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kun je de privacy policy raadplegen.

1.3 Urban Food Market B.V. zal jouw persoonsgegeven in geen enkel geval doorverkopen aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorgen en ophalen van een bestelling geldt een minimumbedrag van €15,-.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 30 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende UFM locatie. De openingstijden staan vermeld op ufm.nl.

2.5 UFM streeft er naar om je bestelling binnen 30 minuten op het bezorgadres af te leveren, maar het kan altijd voorkomen dat we dit niet halen.

3. Promoties

3.1 Promotionele worden vaak gedaan middels een couponcode die dient te worden ingevoerd tijdens het afrekenen. Er kan geen restitutie worden verleend achteraf.

3.2 Urban Food Market B.V. is op elk moment gerechtigd om acties te weigeren.

4. Betaling

Betaling is uitsluitend mogelijk via iDeal, Creditcard of een andere wijze zoals dit aangeboden wordt op ufm.nl/afrekenen. Als de betaalmethode niet beschikbaar is, is het niet mogelijk deze te betalen aan onze bezorger. Betalen op rekening is alleen mogelijk door bedrijven. Deze zullen vooraf een factuur ontvangen en in ruil daarvoor besteltegoed ontvangen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) ufm.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Urban Food Market B.V., aan haar gelieerde partners en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website van ufm.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Urban food Market B.V., aan haar gelieerde partners en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Urban Food Market B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Urban Food Market B.V. en haar partners voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Urban Food Market B.V. en haar partners voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Urban Food Market B.V. en haar partners.

7. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen Urban Food Market B.V. en jouw, is het Nederlands recht van toepassing en zullen ingeval van calamiteiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.